Investera

Allt om investeringar

Investera i råvaror


Vad är råvaror?

De flesta tänker förmodligen på mat när de hör ordet råvara. Det är helt rätt, men också bara en liten del av alla råvaror som finns att investera i. Råvaror är helt enkelt oförädlade varor, varor som behöver förädling innan vi kan använda och konsumera dem.

Exempel:

Oljan är en råvara, bensinen är förädlingen.

Guldet är en råvara, guldtackan är förädlingen.

Vetet är en råvara, vetemjölet är förädlingen.

 

Energi

Det finns två och en halv typer av råvara inom energi som man kan investera i. Nu bortser vi ifrån att vete och socker innehåller energi för en stund, och fokuserar på de typer av energi som vi kan driva våra bilar och värma våra hem med.

De två råvarorna är naturligtvis olja och naturgas. Det finns många sätt att investera i dem, och vi ska återkomma till det, men innan man investerar i något är det förstås bäst att göra sin läxa.

Priset på olja och naturgas reflekterar många olika faktorer, men den viktigaste är förstås (precis som för alla råvaror) tillgång och efterfrågan. När det gäller råvaror uppstår då och då gap mellan dessa två. Det kan vara korta gap, som att efterfrågan är stabil men att Irak helt plötsligt invaderas och inte kan leverera olja (priset höjs), eller långa gap som att efterfrågan på bly ökar men det tar flera år att öppna en ny blygruva.

När det gäller olja och naturgas handlar det ofta om kortare gap mellan tillgång och efterfrågan. Det man dock bör ha i åtanke är att fossila råvaror är ändliga vilket innebär att efterfrågan, om den inte sjunker, på sikt kommer att vara högre än tillgången. Det kommer oundvikligen att höja priserna.

Den halva typen av råvara inom energi är elektricitet. Sedan januari 2010 erbjuds handel i certifikat som speglar elpriset. Elektricitet är förvisso ingen råvara, men det är en trevlig form av energi.

 

Metaller

De senaste åren har det i det närmsta rått en hysteri kring guld och guldpriset. De flesta har nog hört radioreklamer där man erbjuds sälja sitt tandguld till rekordpriser. Det är förvisso bra att folk görs medvetna om att råvaror är värdefulla och bra investeringsobjekt, men guld är långt ifrån den enda metall som går att investera i.

Guld och silver

Guld och silver är ädelmetaller. Förutom att de är vackra att se på äger de också viktiga materiella egenskaper som är viktiga i exempelvis industritillverkning och teknik. Då det finns ett reellt användningsområde för dem är risken låg att de någonsin blir värdelösa, och det har aldrig hänt i världshistorien att de inte varit eftertraktade. Vidare finns dessa metaller i en relativt begränsad mängd, vilket ju enligt lagen om tillgång och efterfrågan gör dem relativt dyra.

Guld och silver används ofta som en såkallad "hedge" (egentligen översatt till "häck" betyder det i investeringssammanhang ungefär "motvikt") som investerare kan ha i sin portfölj. När börsen går ner säljer nämligen många sina värdepapper eftersom det finns en stor risk i dem kopplat till en förlorad avkastning. Eftersom guld och silver är verkliga saker ger de en viss trygghet. När efterfrågan ökar stiger ju priset och ofta når dessa metallers priser toppar under lågkonjunkturer och kriser. När börserna sedan vänder uppåt säljer många sin metall för att köpa aktier igen: tillgången ökar och priset sjunker.

Andra metaller

Basmetaller, som koppar, aluminium och zink handlas också på världens råvarubörser, och den som vill har möjlighet att investera i dessa. Viktigt att komma ihåg är att dessa metaller är industrimetaller, som i hög grad följer konjunkturer (men inte nödvändigtvis börser). Priset på koppar har ökat enorm de senaste åren, främst till följd av att Kina har börjat importera mer och mer av metallen, för att stötta sin expanderande industri.

Utöver basmetaller kan man också investera i de lite mer ovanliga ädelmetallerna platina och palladium.

Spannmål

Det finns en mängd olika spannmål att investera i. Av sojabönor, majs, ris, vete och havre är majs, sojabönor och vete de vanligaste produkterna som investerare fokuserar på. Återigen bör man tillämpa grundregeln om tillgång och efterfrågan, men när det gäller denna typ av råvaror måste även andra faktorer kalkyleras in. Stora naturkatastrofer, långvariga torkor eller perioder med ovanligt mycket regn spelar in när det gäller att avgöra tillgången på ett spannmål. Man får heller inte glömma att vi lever i en värld där billiga transporter gör det möjligt att snabbt transportera spannmål från en plats till en annan. En regnig sommar i USA behöver därför inte automatiskt betyda att vetepriserna stiger: goda skördar i Ryssland kan balansera upp det globala förhållandet mellan tillgång och efterfrågan.

 

Mjuka råvaror

Till de mjuka råvarorna hör kaffe, kakao, timmer, socker och bomull. De är till skillnad från de hårda metallerna organiska råvaror. Då dessa råvaror till stor del förädlas till konsumtionsprodukter finns det otroligt många faktorer som spelar in på deras prissättning. En storm kan sänka timmerpriset, hälsotrender kan leda till minskad efterfrågan på socker osv.

 

Att investera i råvaror

Råvaror handlas normalt på råvarubörser runt om i världen. Då denna sida främst syftar till att ge allmän information ska vi bara snabbt snudda vid hur denna handel går till.

 

Terminer

Råvaror handlas traditionellt i terminer. Att handla något på termin innebär att köparen och säljaren kommer överens om att en affär, men att både betalning och leverans skjuts på framtiden och sker på ett överenskommet datum. Köparen garanterar betalning och mottagning, säljaren garanterar leverans till överenskommet pris. Detta system togs i bruk då det förr i tiden kunde bli ganska kaosartat när olika bönder kom till stan vid olika datum och ville ha olika mycket för sina varor. Då var det enklare att komma överens på förhand.

Att handla med terminer är kanske inte det första steget man ska ta när man vill investera i råvaror. Risken är ju nämligen att man tvingas köpa en stor mängd fysisk råvara när terminen löper ut, om man inte har sålt den vidare förstås.

 

Open End certifikat

Open End certifikat är en allt vanligare investeringsform för de som vill placera i en råvara utan att behöva äga den fysiskt. Open End certifikaten har, som namnet antyder, inget slutdatum och följer den underliggande tillgången 1:1. Om priset på råvaran stiger 1% så stiger även värdet på certifikaten med 1%. Fördelen med certifikaten är att man kan placera i en mängd aktier, index, marknader och råvaror som annars är svåra att placera i. Eftersom man inte äger själva råvaran, utan bara ett certifikat, finns dock alltid risken att detta blir värdelöst om utfärdaren (ofta banken) skulle gå i konkurs.

Man kan, om man vill, välja att investera i valutaskyddade certifikat. Då exponerar man sig inte mot förändringar i valutakurserna, men betalar i gengäld en liten avgift för detta varje dag. Utöver det tillkommer oftast bara vanlig courtagekostnad. Open End certifikat kan handlas genom en bank eller nätmäklare.

 

Länkar

Råvaror - En sida om investering i metall, energi, spannmål och mjuka råvaror.

Föreslå en länk!

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)