Investera

Allt om investeringar

Investera i aktier

 

Vad är aktier

Aktier är ägarandelar i aktiebolag. Att köpa en aktie handlar alltså inte bara om att spekulera i ett stigande eller sjunkande pris, man köper bokstavligt talat en bit av företaget man investerar i. Det finns olika typer av aktier med olika typer av rättigheter. A-aktier ger till exempel generellt 10 röster på företagets bolagsstämma (aktieägarmöte), medan B-aktier ger 1 röst. Har man två A-aktier och 10 B-aktier äger man alltså 30 röster på stämman.

 

Köpa och sälja aktier

Aktier kan byta ägare även utanför en börs, men vanligast är att man investerar i börsnoterade bolag. Det finns en mängd olika börser bara i Sverige, men gemensamt för alla är att de fungerar som marknadsplatser där människor och företag kan köpa och sälja aktier. Den som genomför affären kallas en aktiemäklare. Denne tar ut en transaktionsavgift som kallas courtage när man genomför ett köp eller en försäljning. Courtaget dras från de likvida medel som finns på ditt aktiekonto, se därför alltid till att ha tillräckligt mycket pengar kvar efter ett köp för att kunna betala för courtaget (som ofta dras vid slutet av dagen).

(Läs mer om aktiemäklare här)

 

Kontoformer

När man handlar med onoterade aktier registreras ens innehav oftast bara i företagets aktiebok. Man har rätt att begära utdrag ur aktieboken när som helst, men aktierna syns alltså inte i ens egna konton.

Man kan också ha aktier i ett VP-/Servicekonto eller depå. Dessa kan öppnas hos de flesta banker. Fördelen med att äga aktier på det här sättet är att man äger dem själv och alltså kan rösta på bolagsstämman och vara delaktig i företagets beslut. Nackdelen är att man måste betala kapitalvinstskatt på alla vinster som sker vid försäljning, och även på de eventuella utdelningar man får.

Ett annat sätt att äga aktier som har blivit mer och mer populärt de senaste åren är i en kapitalförsäkring. Det är en form av livförsäkring i vilken man kan köpa och sälja aktier och andra värdepapper. Fördelen med denna investeringsform är att försäkringsbolaget står som ägare till aktierna, och eftersom försäkringsbolag i princip är skattebefriade när det gäller värdepapper, slipper man kapitalvinstskatten. Istället tas en mindre förvaltningsavgift ut. Nackdelen med kapitalförsäkringar är att man inte egentligen äger bolaget vars aktier man investerat i. Man får därför inte rösta på stämman. Däremot får man alla eventuella utdelningar, precis som i en depå.

 

Trading och TA

De flesta oinsatta förknippar aktiehandel med snabba klipp, Gordon Gekkos på Wall Street och ett hektiskt börsgolv där snabba beslut tas. Detta är dock bara halva sanningen. Att spekulera i aktiers upp- och nedgångar och att snabbt köpa och sälja utifrån denna spekulation kallas för trading. Att köpa och sälja aktier flera gånger per dag, eller nästföljande dag, kallas för daytrading. Om man behåller sina innehav något längre för att få maximal avkastning, upp till ett par veckor, kallas det för swingtrading.

Trading grundar sig ofta på en form av företagsanalys som kallas TA, Teknisk Analys. I den försöker man utifrån en rad olika metoder analysera aktiens utveckling, och förutse kommande rörelser i aktiekursen. Exempel på TA-metoder är Bollingerband, glidande medelvärde, MACD och Candle Sticks. Denna typ av analys är ständigt ifrågasatt för att sakna vetenskaplig förankring, men även om de flesta misslyckas med trading baserad på TA finns det människor som har blivit mycket rika på sina analysmodeller. Detta är dock att se som en investeringsform med hög risk, som kräver en stor del av ens tid.

 

Värdeinvestering

Warren Buffett är kanske ett namn som klingar bekant. Har är affischnamnet för värdeinvestering med filosofin "buy and hold". I denna form av företagsanalys är själva företaget viktigare än aktiekursen, och investeraren kollar närmare på ett flertal såkallade nyckeltal som genom tolkning kan ge en bild av företagets ekonomiska hälsa. Investeraren tittar här på tillväxt, börsvärde, resultat, soliditet och en mängd andra nyckeltal, varav det kanske vanligaste är P/E, eller Price/Earnings. P/E-talet speglar förväntningarna som marknaden har på bolaget inom de närmsta åren.

Utöver att se till att man investerar i ett sunt företag vill värdeinvesteraren också köpa vid rätt tillfälle. Under finanskrisen till exempel, var många bolag undervärderade, och man kunde i praktiken köpa en krona av bolagets värde för mindre än så. Vid sådana tillfällen köper värdeinvesteraren, men h*n säljer inte alltid vid en kursuppgång. Nej, basalt för värdeinvestering är att man håller kvar en investering till dess att alternativkostnaderna blir för höga. Med det menas att ens pengar kan nå bättre tillväxt till samma risk någon annanstans.

Något som en värdeinvesterare också kikar på är utdelningarna, och direktavkastningen, i det företag som köps. Utdelning är en del av företagets resultat som delas ut till aktieägarna. Man kan jämföra det med en ränteutbetalning som tack för att investeraren har lånat ut sina pengar till företaget. Direktavkastningen är utdelningen/aktiekursen. Om företagets aktier kostar 20 kronor styck, och man delar ut 1 krona, innebär det alltså att direktavkastningen är 1/20 = 0,05 = 5%.

 

Länkar

Aktier - en sida om aktier, aktiehandel, teknisk och fundamental analys.

Föreslå en länk! 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)